Пакет "Новите реколти на Братанов"

118,00 лв. 99,90 лв.

Пакет "Новите реколти на Братанов" включва: 

  • Симбиоза 2020, Шардоне, Вионие, Тамянка - 1 бр. 
  • Розе Памлемус 2020 - 1 бр. 
  • 3 бленд 2020, розе - 2 бр. 
  • 3 бленд 2020, бяло - 2 бр. 

 

Подобни продукти